Offentliga beslut bör fattas baserat på fakta

Varför fattas inte offentliga beslut i allt större utsträckning baserat på fakta? Offentlig information är tillgänglig för alla! Eller är den inte det? 

Inköpsdagen