Molnet över skolan – hur ska den nationella digitaliseringsstrategin kunna realiseras?

År 2022 ska den nationella digitaliseringsstrategin vara implementerad, hur långt har SKL kommit i arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet?

Inköpsdagen