Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären

Är det bättre med samordnade inköp och upphandlingar eller medför detta bara en ökad uteslutning av mindre leverantörer och en försämrad konkurrens? Vilket ansvar har en Inköpscentral för att avropen fungerar som det är avtalat? Vilket stöd får leverantören?

Inköpsdagen