Hur klarar inköparna av att handla upp de artificiella och intelligenta system som ska lösa välfärdsutmaningarna?

Vilka krav skall ställas på den egna beställaren och vilka krav ska/kan ställas i upphandlingen? Vem ska lära inköparna hur man gör? 

Inköpsdagen