Presenteras av:

Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?

Hudcancer är den cancerform som ökar allra snabbast och det gäller också malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Alla är överens om att vården inom malignt melanom behöver digitaliseras och använda nya behandlingar. Varför går då införandet så långsamt?

Längd: 00:04:46
Sjukvård
Almedalen