Daniel Melin: Därför blir det inget ramavtal för molntjänster

Statens inköpscentral har utrett möjligheterna till att upphandla ett ramavtal för webbaserade kontorstjänster, i praktiken främst molntjänster. Projektledare Daniel Melin berättar om slutsatserna och varför de inte går vidare och upphandlar.

Längd: 00:08:09