Vattenbristen

Sydöstra Sverige hotas av brist på dricksvatten, till följd av varmare och torrare väder vid östersjökusten. 

Artiklar om vattenbristen