Varsel i Region Stockholm

I slutet av 2019 varslade Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus personal.

Artiklar om varsel i region stockholm