Vårdmoms

Från 1 juli 2019 tas 25 procent moms ut på vårdtjänster som köps av egenföretagare eller via bemanningsföretag. Den nya pålagan har kritiserats av både borgerliga politiker och den privata vårdbranschen.