Värdet på IB-betygen?

Debatten började med ett inlägg från elever på gymnasieskolans IB-program som vädjar till UHR att inte göra det svårare för dem att komma in på svenska högskolor och universitet. Flera debattörer har sedan lyft fram värdet i den internationella utbildningen. UHR anser emellertid att betygsreglerna måste ändras så att alla söker på lika villkor.

Artiklar om värdet på ib-betygen?