Vårdavtalet 2019

Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) förhandlar om ett nytt kollektivavtal men har ännu inte kunnat enas. De har gemensamt beslutat att ta hjälp av medlare.