Vårdavtalet 2019

Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) enades under våren om ett nytt vårdavtal.