Valhemligheten

En debatt har uppstått om det svenska valsystemet. Hur hemlig är din röst när alla kan se vilken röstsedel du tar? Systemet har bland annat kritiserats av internationella valobservatörer och EU-kommissionen har ställt frågor till Sverige om valhemligheten.

Artiklar om valhemligheten