Våldet inom vården

Vårdpersonal runt om i landet vittnar om hot och våld i samband med att de vårdar gängkriminella. En debatt om åtgärder har uppstått. 

Artiklar om våldet inom vården