Vad händer med gruvan i Pajala?

Invånare och lokalpolitiker i Pajala ser fram emot återstarten av gruvan  i Kaunisvaara i mitten av juli. Men i sista stund har Naturvårdsverket lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen, som riskerar att stoppa planerna. Miljöriskerna är stora, anser verket.

Artiklar om vad händer med gruvan i pajala?