Utjämningssystemet

Att kommunal utjämning behövs för att alla kommuner ska klara välfärden verkar debattörerna vara någorlunda överens om. Men åsikterna skiljer sig åt hur systemet ska var uppbyggt.

Artiklar om utjämningssystemet