Utanförskapet växer

Polisen klassar åtta nya områden i Sverige som "särskilt utsatta". Totalt handlar det nu om 23 områden där kriminaliteten enligt polisen har skapat parallella samhällen. 

Artiklar om utanförskapet växer