Tummas på säkerheten?

Gång på gång larmas det i medierna om pressad personal och brist på arbetskraft och vårdplatser på sjukhusen. I Dagens Samhälle pågår en debatt om hur vårdkrisen orsaker och lösningar.

Artiklar om tummas på säkerheten?