Trump ny president

Republikanen Donald Trump efterträder Barack Obama som USA:s president. Vad får det för konsekvenser för Sverige och världen?

Artiklar om trump ny president