Torkan i Sverige

Den torka som drabbat stora delar av Sverige är den värsta på decennier. Den har bland annat lett till en allvarlig brist på foder. Regeringen har meddelat att den kommer att anslå pengar från statsbudgeten till ett ekonomiskt stöd till de lantbrukare som drabbats.

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag: