Tillsyn av skolor

Under året har Skolinspektionen både satt skolor under statlig förvaltning och stängt dem efter att myndighetens tillsyn visat på stora brister. 

Artiklar om tillsyn av skolor