Tiggeriförbud

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en vägledande dom slagit fast att kommuner har rätt att besluta ifall tiggeri ska förbjudas på offentlig plats i kommunen.

Artiklar om tiggeriförbud