Terrorism

Kan det hända i Sverige? Och hur skyddar vi oss? Och hur bör arbetet i kommunerna se ut? Efter det brutala dådet i Paris handlar debatten bland annat om det.

Artiklar om terrorism