Svenska värderingar?

Allt fler röster höjs för att nyanlända måste lära sig om svenska värderingar. Men finns det ens några sådana?

Artiklar om svenska värderingar?