Striden om LSS

Funktionshinderrörelsen larmar om att nedskärningarna av LSS slår hårt mot enskilda och deras familjer. Regeringen anser att lagen måste ses över då kostnaderna ökat kraftigt och hänvisar bland annat till assistansfusk. Efter Försäkringskassans varning backar dock regeringen något och vill se över assistanslagen. Men räcker det? Debatt pågår. 

Artiklar om striden om lss