Stök på biblioteken

Fackförbundet DIK tycker inte att det är bibliotekariernas ansvar att porta stökiga personer från biblioteken. Debatt pågår.

Artiklar om stök på biblioteken