Stöd till barnen

Den socialdemokratiskt styrda majoriteten i Stockholms stad har beslutat om nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd, vilka innebär att även barn som har föräldrar som väljer att vistas illegalt i Sverige ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd. Beslutet väcker debatt. Är det medmänskligt eller oansvarigt och naivt?