Stockholmsflygets framtid

Regeringens utredare har slagit fast att en omfattande utbyggnad av Arlanda krävs för att klara framtida behov. Och Bromma anses inte ha någon framtid efter 2039.

Artiklar om stockholmsflygets framtid