Statliga verk

Landsbygden utarmas på statliga verk. Nu höjs röster för att myndigheterna bör decentraliseras. Å andra sidan anses det mer effektivt att centralisera.

Artiklar om statliga verk