ST-läkares utbildning

Att vårdgivare i dag kan kringgå sitt utbildningsansvar får flera negativa konsekvenser, hävdar ST-läkare som kräver att landstinget förtydligar kraven.

Artiklar om st-läkares utbildning