SKR-kongressen 2019

Den 27-28 november hålls SKL:s kongress i Linköping och SKL fattar beslut om att bli SKR. Dagens Samhälle samlar här debattartiklar som rör några av de ämnen som kommer att tas upp under kongressen. 

Artiklar om skr-kongressen 2019