Skolans skilda världar

Segregationen i svenska skolor är ett växande problem, vilket bland annat återspeglas i Skolkommissionens slutbetänkande som presenterades 20 april.

Artiklar om skolans skilda världar