Skattehöjning eller effektivisering?

Kommuner och regioner har stora investeringsbehov i kärnverksamheterna till följd av befolkningstillväxten med allt fler barn och unga samt en ökad andel äldre. Men de befintliga resurserna i många av landets kommuner och landsting räcker inte till. Under 2018 hade 72 av 290 kommuner och 6 av 20 regioner ett underskott. 

Artiklar om skattehöjning eller effektivisering?