Ska Engelska skolan få högre skolpeng än andra?

Kan kommuner locka Internationella Engelska skolan med högre skolpeng?

Artiklar om ska engelska skolan få högre skolpeng än andra?