Ska det finnas socialbostäder i Sverige?

De senaste åren har det diskuterats om det ska införas en svensk modell för så kallade ”social housing” som en lösning på bostadsbristen för personer med en svag ställning på bostadsmarknaden.