Ska det finnas socialbostäder i Sverige?

De senaste åren har det diskuterats om det ska införas en svensk modell för så kallade ”social housing” som en lösning på bostadsbristen för personer med en svag ställning på bostadsmarknaden.

Artiklar om ska det finnas socialbostäder i sverige?