Sjuktalen ökar

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent. Hur ska den utvecklingen vändas? Är tidiga insatser verkligen rätt väg?