Sena aborter

En läkare gav intensivvård till ett aborterat foster. Var det rätt eller fel? Debatt pågår om när gränsen för sena aborter ska dras. 

Artiklar om sena aborter