Religion – urkund eller praktik?

Under hösten 2019 diskuteras slöja med anledning av politiska förslag, men också då Frankriken får sin första kvinnliga imam som inte bär slöja. På Dagens Samhälle uppstår en debatt kring kärnan hos religion i allmänhet och islam i synnerhet. Vad är islam egentligen? Är den urkunden och skrifterna, eller formas en religion av praktiken och de troendes tolkningar? 

Artiklar om religion – urkund eller praktik?