Pride - ett hot mot folkhälsan?

Claphaminstitutet har undersökt hur Pride tar upp företeelser som vanligen uppfattas negativt, såsom droger, sadism, smärta och prostitution och funnit att festivalen nästan genomgående visar upp en bejakande attityd. Påståendet att Pride "är ett direkt hot mot folkhälsan!" tillbakavisas dock kraftigt av flera debattörer.

Artiklar om pride - ett hot mot folkhälsan?

”Jag är kristen och HBTQ"

”Jag är kristen och HBTQ"

Tyvärr bidrar Claphaminstitutets bristfälliga Pride-rapport till ett gap mellan religion och HBTQ-världen.
Debatt
Pride
Lina Landström
Centerpartist, lesbisk, kristen, samt teologistudent vid Vanderbilt Divinity School