Pride - ett hot mot folkhälsan?

Claphaminstitutet har undersökt hur Pride tar upp företeelser som vanligen uppfattas negativt, såsom droger, sadism, smärta och prostitution och funnit att festivalen nästan genomgående visar upp en bejakande attityd. Påståendet att Pride "är ett direkt hot mot folkhälsan!" tillbakavisas dock kraftigt av flera debattörer.