Pisa 2018

Genomförd under 2018, men presenteras först 3 december 2019. Förväntningarna var som alltid stora inför nya Pisamätningen. 

Artiklar om pisa 2018