Pensionsuppgörelsen

Nu ska vi jobba till 64 år. Det och mycket annat har regeringen och Allianspartierna kommit överens om i en ny överenskommelse. Men förslagen väcker kritik, inte minst för att missgynna dem med tunga arbeten. 

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag: