Ojämlik skola

Vissa elevgrupper klarar sig sämre än andra. Har skolans kompensatoriska uppgift glömts bort? Debatt pågår.

Artiklar om ojämlik skola