Nytt system för skatteutjämning

Regeringens särskilde utredare Håkan Sörman presenterade måndagen den 1 oktober slutbetänkandet ”Lite mer lika”, som är en översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Alla är inte förtjusta.