Ny föräldraförsäkring

Utredningen om en modern föräldraförsäkring föreslår bland annat att fem månader reserveras per förälder, vilket kritiseras för att vara ett för stort ingrepp i föräldrars valfrihet. Debatt pågår.

Artiklar om ny föräldraförsäkring