Nämndemännen i Solna tingsrätt

En debatt uppstår efter att Solna tingsrätt friat en make i ett misshandelsfall och skrivningar i domen väcker uppseende. 

Artiklar om nämndemännen i solna tingsrätt