MP under riksdagsspärren

Miljöpartiet ligger illa till i opinionen, visar SCB:s stora partisympatimätning. De låga opinionssiffrorna vållar debatt. Har makten gjort att MP förlorat sin själ?