Levande stadsmiljö

Alla är överens om att det måste byggas mer. Samtidigt höjs nu många röster för ett byggande som bibehåller utrymmen för barn och vuxna att vistas på.

Artiklar om levande stadsmiljö