Läsa-skriva-räkna-garantin

Utbildningsminister Gustav Fridolin har lagt ett förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti som ska förbättra skolresultaten. Men förslaget kritiseras. 

Artiklar om läsa-skriva-räkna-garantin