Kris i förlossningsvården

Förlossningsvården i Stockholm står inför stora utmaningar. Debatt pågår om hur kvinnor ska kunna föda säkert, och vad som är god förlossningsvård.

Artiklar om kris i förlossningsvården