Kompetens i vården

Vårdens arbetsgivare ger inte sina anställda tillgång till den kompetensutveckling som krävs. Liberaler i Västra Götaland, Stockholm och Region Skåne varnar för att otydliga krav på vårdpersonalens kompetens gör att situationen ser mycket olika ut runt om i landet. I ett upprop kräver företrädare för Läkarförbundet och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd att läkarnas tillgång till fortbildning regleras.