Kompetens i vården

Vårdens arbetsgivare ger inte sina anställda tillgång till den kompetensutveckling som krävs. Liberaler i Västra Götaland, Stockholm och Region Skåne varnar för att otydliga krav på vårdpersonalens kompetens gör att situationen ser mycket olika ut runt om i landet. I ett upprop kräver företrädare för Läkarförbundet och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd att läkarnas tillgång till fortbildning regleras.

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag: