Kommunernas kris

Kommunernas och regionernas ekonomi vänder nedåt och SKL varnar för att lågkonjunkturen som väntas nästa år kommer att få allvarliga konsekvenser. 

Artiklar om kommunernas kris

Sluta spara på skolan!

Sluta spara på skolan!

Regeringens njugga politik fritar inte kommunerna från ansvar. Tvärtom – varje kommun kan välja att sätta skolan först.
Debatt
Kommunal ekonomi
Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Lärarförbundet